THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Design in Viet Nam : PSH R&D hướng tới mục tiêu trở thành bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm mới độc lập của khách hàng tại Việt Nam thông qua việc cung cấp dịch vụ thiết kế công nghiệp ( Industrial Design ) trọn gói cho sản phẩm công nghiệp, tiêu dùng từ một chi tiết , bộ phận tới máy móc hoàn thiện .

Dựa trên thế mạnh là kỹ thuật thiết kế đảo ngược ( Reverse Engineering ) và thiết kế kiểu dáng sản phẩm ( CAS ) , thiết kế kỹ thuật (CAD , CAE ). Chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng trong việc thiết kế từ ý tưởng của khách hàng tới phác thảo 2D và mô hình 3D cũng như thiết kế và thay đổi dựa trên sản phẩm sẵn có . Tất cả các dữ liệu thiết kế đều đảm bảo khả thi trong chế tạo và tối ưu trong sản xuất.

PSH Design cũng có thể cung cấp dịch vụ chế tạo mẫu thử để đảm bảo tính khả thi về kỹ thuật và trực quan trong đánh giá chất lượng .

Menu